Home » » Hadits tentang 7 Perkara yang Membinasakan, Maka Jauhilah…

Hadits tentang 7 Perkara yang Membinasakan, Maka Jauhilah…Hadits berikut ini adalah tentang 7 perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam akan membinasakan pelakunya.

Yakni, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh berzina seorang wanita mu'min yang suci.

Hadits ini dimuat dalam Shahih Bukhari dengan judul, “Bab: Firman Allah "Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zhalim..." 
 
Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid Al Madaniy dari Abu 'Al Ghoits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda:

"Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina".(Shahih Bukhari – Hadits No.2560)
______________________

Thanks for reading Hadits tentang 7 Perkara yang Membinasakan, Maka Jauhilah…

« Previous
« Prev Post
Next »
Next Post »

0 komentar:

Posting Komentar