Home » , » Download Kumpulan Bacaan Dzikir Pagi Sesuai Sunnah Format PDF

Download Kumpulan Bacaan Dzikir Pagi Sesuai Sunnah Format PDF
Tulisan ini adalah versi download format PDF dari tulisan sebelumnya Kumpulan Dzikir Pagi dan Petang Sesuai Sunnah (2) dan Kumpulan Dzikir Pagi dan Petang Sesuai Sunnah (3).

Kumpulan bacaan dzikir di waktu pagi ini seluruhnya memuat 20 bacaan dzikir yang disandarkan pada dalil-dalil yang shahih dari Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam.

Adapun mengenai soalan apakah dalam mengamalkannya wajib dibaca secara seluruhnya, ataukah boleh hanya membaca sebahagiannya?

Pendapat kami dalam soalan ini, berdasarkan pada dalil-dalil yang kami ketahui, adalah baik untuk mengamalkannya atau membaca bacaan dzikir ini secara seluruhnya pada setiap waktu pagi.

Tapi juga tidak ada halangan bagi yang hanya mengamalkan sebagiannya, sesuai kemampuan dan kesempatan yang ada.

Adapun perkara susunan atau urutan dalam membacanya, kami tidak menemukan dalil dari Nabi yang mulia shallallaahu 'alaihi wasallam mengenai adanya urutan atau sistimatika tertentu dalam membaca bacaan dzikir di waktu pagi.

Pemberian nomor dalam tulisan ini semata-mata hanya untuk keperluan penulisan, dan tidak dimaksudkan sebagai urutan atau sistimatika yang harus diikuti.


____________________

Thanks for reading Download Kumpulan Bacaan Dzikir Pagi Sesuai Sunnah Format PDF

« Previous
« Prev Post
Next »
Next Post »

2 komentar: